Mafa veskisüsteemid

MAFA Unik

MafaTasuva ja suure tootlikkuse eelduseks loomakasvatuses  on kvaliteetne sööt. Peamiselt unustatakse söödapunkrite mõju sööda kvaliteedile. Probleemid nagu- sööda separeerumine punkris, sööda kinni jäämine punkri seintele, kondensvee tekkimine ja sööda hügieeninõuetele vastavus on suure tähtsusega kaasaegses loomapidamises.

Mafa "UNIK" punker on loodud koostöös Rootsi suurima söödatootjaga, et kindlustada sööda kvaliteedi säilivus ja väärtus söödatehasest kuni looma toidulauani.

Katsetati erinevaid täitmismooduseid saavutamaks sujuvaim moodus. Võrreldi erinevaid punkri täitmisviise ja leiti, et täitmine tsükloni abil on säästvam granuleeritud söödale, kuna tsüklon aitab vältida graanulitest tolmu tekkimise.

Lisaks aitab sujuvam täitmisviis tsükloni abil vältida tolmu tekkimist punkri laele. Tsükloni kasutamine tagab, et punkris on alati hea ventilatsioon mis omakorda välistab kondenvee tekkimise punkrisse. Kondentsvesi on suur probleem tavapärastes söödapunkrites, põhjustades eelkõige hallitust ja sööda roiskumist punkrites.

Erinevad tühjendamismoodused.

Selleks et ületada probleemid nagu sööda kinni jäänine punkri seintele ja söödaosakeste separeerumine, pöörati erilist tähelepanu tühjenduskoonuse ehitusele ja viisile kuidas tühjendada punkrit nii, et neid probleeme ei tekiks. Tavapärastes pukrites mõõdeti et tolmu osakaal söödas kasvab seal 5-6 protsendilt kuni 25 protsendini!
Selline suur separeerumine punkris põhjustab suure sööda toiteväärtuse languse, mõjutades omakorda tugevalt tootmistulemusi loomakasvatuses.

Massvooluga Unikpunkrites tühjeneb punker alati ühtlaselt kogu põhja ulatuses. See tähendab, et mingit sööta ei jää punkrisse seisma ning vananema.

Mafa "UNIK" punker on tulemus katsetustele mis viidi läbi aastal 1992. Punkril on standardvarustuses tsüklontäitmine, 70 kraadise kallakuga suur põhjakoonus on varustatud spetsiaalse tühjenduskruviga.
Selline ehitus on ennast tõestanud ainuõige konsrtuktsioonina söödapunkritele mida kasutatakse välitingimustes. Nüüdseks juba peaaegu 15 aastat on Unik punkrid aidanud paljusid meie kliente kelle tootmises esinesid probleemid mis olid tingitud sööda kvaliteedist. MAFA söödapunkrid on saanud enesestmõistetavaks soovituseks paljude suurimate söödatootjate poolt põhjamaades. Meie punkrid kindlustavad nii söödatootjale kui ka põllumehele homogeense ja kvaliteetse sööda!

Traditsiooniline punker

Vertikaaltäitmisega ja õhutustoruga küljelt alla. Punker tühjeneb varisedes keskelt alla. Raskemad söödaosakesed väljuvad esimesena, peenemad osad väljuvad alles siis kui punker hakkab tühjaks saama. Punkri põhja seinte külge moodustub n.ö. surnud tsoon. Separatsioon on suur ja sööda hügieen halveneb oluliselt.

Mafa "UNIK" sujuva täitmistoruga, järsu koonusega ja spetsiaalse tühjendusteo kastiga. Tühjenemine toimub kogu põhja ulatuses ja kogu materjal tühjeneb ühtlase tasemena kogu punkri ulatuses samaaegselt. Söödaosade separatsioon on välistatud, säilib sööda ühtlane kvaliteet, hügieenitase on kõrge.

Hakka meie sõbraks!